Boogie-Doodle (1948)

 • 导演: Norman McLaren
 • 类型: 动画 / 短片
 • 制片国家/地区: 加拿大
 • 语言: 无对白
 • 片长: 4 min
 • imdb网址: tt0032271
 • Boogie-Doodle剧情简介
   暂无

  标签:  加拿大 / 动画 / 动画短片 / 短片 / Norman_McLaren / Animation / 1940s / NormanMcLaren
  下载地址
  Boogie-Doodle评论、影评、观后感
  星  2008-07-22
  追逐。
  陆支羽  2011-03-05
  比之于线条狂想,这类纯幕下的动态变格果断要无趣些。
  kubrick215  2015-03-08
  Woogie boogie~